EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De techniek heeft tot doel het verwerken van herinneringen aan nare beelden, zoals een verkeersongeval, schietincident of overval.  En bestaat uit het laten uitdoven van die beelden op het netvlies middels heen en weer gaande oogbewegingen. Het precieze werkingsmechanisme is nog niet bekend. Feit is wel dat het in hoge mate effectief wordt ingezet bij hulpverleners, defensie-, brandweer- en politie-personeel die te kampen hebben met PTSS.

Bij BrainActivity wordt alleen trauma type 1 behandeld. Hierbij gaat het om een ingrijpende, eenmalige, onvoorziene gebeurtenis. Naast EMDR wordt ook vaak biofeedback als ondersteunende behandeling gegeven, om de lichamelijke stress-reactie op het incident te verminderen en gezondheidsklachten te voorkomen. 

Mail of bel wanneer u vragen heeft of u baat kunt hebben bij EMDR. Of maak een afspraak via mijn praktijkassistent. Ga dan naar Contact . "Jouw toekomst is te mooi om in het verleden gevangen te blijven zitten"