Weerbaarheid en veerkracht

Bestand zijn tegen psychosociale druk, dat is mentale weerbaarheid. Hulpverleners van politie, brandweer en ambulance worden regelmatig agressief belemmerd in het uitvoeren van hun taak. Hetzelfde komt in andere beroepsgroepen voor, zoals in de zorg, NS-personeel (en andere vervoerders), docenten, ziekenhuispersoneel. 

Een mentaal weerbaar mens:

  • blijft overeind ten tijde van hoge stress en werkdruk
  • maakt minder cruciale fouten
  • verkleint zijn risico op ongevallen
  • herkent tijdig stresssignalen
  • vergroot zijn zelfvertrouwen
  • zorgt ervoor dat stress geen invloed heeft op de gezondheid

Veerkracht is het vermogen om het leven of het werk te hervatten na een incident met verstrekkende gevolgen. Te denken valt aan een overval, schietincident of medische misser.