Runningtherapie

                                                                                                                                                                                  Runningtherapie is dè manier om tegelijkertijd aan uw lichamelijke en uw geestelijke gezondheid te werken. Ervaring op sportgebied of een goede conditie is niet nodig. Een sessie duurt 60 tot 75 minuten. Maar u bent niet de hele sessie aan het hardlopen. En de tijd vliegt wanneer u aan het lopen bent. Een training bestaat uit een warming-up, losmakende oefeningen, rustig hardlopen -u bepaalt het tempo- afgewisseld met rusten of wandelen en tenslotte een cooling-down met rek- en strekoefeningen. Het is elk moment mogelijk om te beginnen. Meldt u zich wel hier even van tevoren aan. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt runningtherapie. In combinatie met biofeedback kan het deels op uw aanvullende zorgverzekering verhaald worden.

Naarmate de training vordert zult u merken dat hardlopen niet alleen goed is voor uw conditie, gewicht en nachtrust. Uw zelfbeeld, energie, doorzettingsvermogen, stemming en zelfvertrouwen zullen eveneens verbeteren. Verder heeft het hardlopen een positieve invloed op de hormonen en neurotransmitters -boodschapperstoffen, zoals serotonine, dopamine en adrenaline in uw lichaam- waarvan de huishouding is ontregeld bij bijvoorbeeld stress of depressie. In geval van depressie, kan hardlopen dezelfde werking hebben als anti-depressiva, mits goed begeleid. Het voordeel van hardlopen boven anti-depressiva is dat er geen bijwerkingen, zoals gewichtstoename, geheugen- en concentratie-problemen of slaapklachten, zijn. En de kans op terugval in uw klachten wordt verminderd als u na de runningtherapie in beweging blijft. 

Wetenschappelijke onderbouwing geciteerd uit de "Richtlijnherziening van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie bij volwassenen (eerste revisie 2010)". In de literatuur ligt de nadruk op de effecten van training van het uithoudingsvermogen, waarbij „running‟ (duurloop, joggen) het meest is onderzocht. Running bleek even effectief als andere behandelvormen, zoals groepstherapie (Damen e.a., 1984; Klein e.a., 1985) en cognitieve therapie (Fremont e.a., 1987) en effectiever dan steunende therapie (Bosscher, 1993). In het onderzoek van Fremont e.a. (1987) is geen verschil in effectiviteit bij patiënten met BDI-scores (Beck Depression Inventory) onder en boven 20 punten. Ook in het onderzoek van Bosscher (1993) bleek running-therapie effectief bij een gemiddelde BDI-score van 24, wat duidt op matig ernstige depressie (Bosscher e.a., 1993; Martinsen e.a., 1989). Alle hier genoemde onderzoeken hebben betrekking op een ambulante patiëntengroepen.


Conclusies

* Het is aannemelijk dat runningtherapie een werkzame behandelvorm is voor depressie bij ambulante patiënten.
* Het is aannemelijk dat runningtherapie werkt bij verschillende ernst van depressie.
* Regelmatig bewegen zorgt voor een verbeterde stemming


Literatuur 

- Bosscher, R.J. (1993). Running and mixed physical exercises with depressed psychiatric patients. International Journal of Sport Psychology, 24, 170-184 .
- Bosscher, R.J. (1991). Runningtherapie bij depressie. Proefschrift. Amsterdam: VU Amsterdam.
- Bosscher, R.J., van Tilburg, T., & Mellenbergh, G.J. Hardlopen en depressie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 6, 621-636.
- Damen, T., Bosscher, R., & Fahrenfort, (1984). Runningtherapie bij patiënten met een stemmingsontregeling. Tijdschrift voor psychiatrie, 26, 105-116.
- Fremont, J., & WilcoxonCraighead, L. (1987). Aerobic exercise and cognitive therapy in the treatment of dysphoric moods. Cognitive therapy and Research, 11, 241-251.
- Klein, M.H., Greist, J.H., Gurman, H.S. e.a. (1985). Comparative outcome study of group psychotherapy vs. exercise treatments for depression. International Journal of Mental Health ,13, 148-177 .
- Martinsen, E.W., Hoffart, A., & Solberg, O. (1989). Comparing aerobic with nonaerobic forms of exercise in the treatment of clinical depression. A randomized trial. Comprehensive Psychiatry ,30, 324-331.
- Neijmeijer, L, van der Wijgert, J., & Hutschemaekers, G. (1996). Beroep: vaktherpeut/vakbegeleider: een verkennend onderzoek naar persoon, werk en werkplek van vaktherapeuten en vakbegeleiders in de gezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid.

Runningtherapie is van oorsprong psychotherapie terwijl u hardloopt en dateert al uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Echter, bij BrainActivity is dit lichamelijke inspanning (wandelen of hardlopen) en oplossingsgerichte coaching. Dus coaching bij persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met hardlopen. De training is maatwerk. Bij de intake heeft u duidelijk gemaakt waaraan u wilt werken en hoeveel trainingen u daaraan wenst te besteden. Er wordt elke sessie rekening gehouden met uw huidige conditie, mogelijkheden, beperkingen en wensen. Tijdens de training komt het gesprek vanzelf op gang en wordt duidelijk wat u wilt behandelen. Samen met de running therapeut werkt u aan uw persoonlijke doelen, uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Klassieke runningtherapie tezamen met biofeedback is een ideale combinatie voor het doeltreffend bij het te lijf gaan van stress, overgewicht, hyperactiviteit en burn-out. U kunt ervoor kiezen een specifiek maatwerktraject van 12 weken te volgen om aan uw betere ik te werken. Vraag naar de mogelijkheden. Ga naar Contact .   
 

Het doel van de therapie is door in beweging te komen en te blijven de klachten te verminderen, zonder een prestatiedoel te hebben. Zware, intensieve lichamelijke inspanning kan een averechts effect hebben. Daarom bewaakt de runningtherapeut de mate van inspanning. De therapie is een goede aanvulling op andere vormen van begeleiding. Maak een afspraak wanneer u vragen heeft of u baat kunt hebben bij running therapy.