Werkwijze


Kennismaking

Na een korte introductie krijgt u een uitleg over de behandelingen. Mocht u vervolgens interesse hebben en het idee dat BrainActivity u verder kan helpen, dan volgt het intake-gesprek. 


Intake

Tijdens dit gesprek vertelt u de reden van uw bezoek. Wellicht heeft u al een voorkeur voor een bepaalde behandeling of training. Zo niet, dan krijgt u een advies over de mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek en/of een fysiologische basismeting, om een beginsituatie vast te stellen. Welke vragenlijsten er worden afgenomen, hangt af van de hulpvraag of klacht. Maar, een MBTI profiel van uw persoonlijke voorkeuren wordt standaard bepaald. De resultaten van de vragenlijsten worden gebruikt om tijdens het behandeltraject te zien of de gekozen training het gewenste resultaat heeft of aangepast moet worden.

  

Therapie, coaching of training

Afhankelijk van de behandeling volgt er een reeks sessies. Het aantal sessies dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken is op voorhand niet bekend. Het is wel de bedoeling regelmatig te blijven oefenen en het geleerde in praktijk te brengen om blijvend resultaat te zien. Met andere woorden, in het geval van running therapy is het aan te raden regelmatig te blijven hardlopen. En wat u bij de biofeedback therapie heeft geleerd, moet u ook dagelijks een aantal minuten per dag blijven oefenen totdat het een automatisme is geworden.

 

Eind van de behandeling

De behandeling stopt wanneer u het idee heeft dat BrainActivity u voldoende heeft geholpen uw klacht of probleem op eigen kracht het hoofd te bieden. Echter, wanneer er gekozen is voor een kortingspakket, eindigt de behandeling wanneer het maximale aantal vooraf betaalde sessies is bereikt. Dit wil niet zeggen dat dan uw hulpvraag voldoende is beantwoord. Maar het aantal behandelingen van een dergelijk kortingspakket is zodanig gekozen dat over het algemeen wel duidelijk is dat u er baat bij heeft. En u eventueel op eigen voet verder kunt.